dimarts, 21 de febrer de 2017

COMBINACIONS BINÀRIES DE PRONOMS FEBLES


Substitueix els complements, primer individualment i després feu les combinacions binàries:

Heu posat quadres al rebedor
Escoltava el discurs atent
Parlava de política al veí
Amagava els bolígrafs als xics
Comprà això a vosaltres
Recordà el fet de sobte
Va dir això a nosaltres
Haurà d’aprovar els exàmens enguany
Corda les sabates al teu fill
Atura un taxi per a mi
Preguntaren on és l’eixida a tu
Ensenyeu el pis a les veïnes
Escoltava els amics de mala gana
Pintava el bar de verd
Haurà portat tres ampolles a Maria
Ella llava això per a tu
Reserveu tres entrades a les amigues
Digues això a les companyes
Comentava cansat els esdeveniments
Compra el que vulgues a nosaltres
Ha mirat l’espectacle per la finestra
Ha comprat tot el que ha volgut a Joana i Maria
Ell tira els exàmens al fem
Parlava del que volia a l’amic
Mirava la pel·lícula de reüll
Venia demacrat dels exàmens
Ha guanyat molts diners a la loteria
Compreu flors a la plaça
Venia del cinema amb els amics
Comprava el periòdic cada dia
Podeu deixar eixos llibres a mi
Trauen les rodes del garatge
He dut el regal per a tu
Enviava cartes a vosaltres
Cantava nerviós una cançó
Doneu l’enhorabona a nosaltres
Mengeu vosaltres el pastís
No digues què fas a ningú